CrazyClock: snabba upp animeringen av Clock-appikonen på hemskärmen

 CrazyClock 2

Innan iOS 7 krävdes en jailbreak-justering för att ha en animerad Klocka app-ikon på startskärmen. Det ändrades naturligtvis med iOS 7, eftersom Apple inledde sin egen version av den animerade klockikonen.

CrazyClock tar Apples animerade appikon och gör några ganska intressanta saker med den. Det kan avsevärt påskynda de animerade visarna på klockan, och till och med få visarna att röra sig moturs.

När du har installerat måste du öppna appen Inställningar och rulla ner för att hitta CrazyClocks inställningar. Inuti hittar du en kill-switch och en panel 'klocka tickar per sekund'. För varje sekund som den animerade klockappikonen tickar, kommer CrazyClock att ticka lika många sekunder i antingen en medurs eller moturs rörelse. Du kan beteckna moturs från medursrörelserna med det negativa värdet i tickarna per sekund. CrazyClock föredrar

Som du kanske föreställer dig ger CrazyClock ingen verklig fördel för användaren. I själva verket kan det faktiskt tjäna som mer av en distraktion än något annat. Men att kunna få klockappikonen att bli 'tokig' är kul och kan ge dina vänner ett skratt. Och eftersom det är gratis på BigBoss-repo, är det verkligen ingen skada skedd.

Vad tycker du om CrazyClock?